ROT avdrag

avdragsregler, attefallshus & bygglov

ROT avdrag beviljas för ett flertal arbeten som utförs på och kring din bostad. Tillåtet avdrag för arbetskostnaden är 30% max 50 tkr per person och år. För max avdrag krävs en arbetskostnad på minst 166 667 kr (50 000/30%).

Under perioden 20240701-20241231 höjs ROT avdraget till 75 tkr/person/år.

ROT avdraget görs direkt på fakturan och vi ombesörjer arbetet med ansökan till SKV-skatteverket.


Här är villkoren du behöver uppfylla för att ha rätt till avdraget:

 • Du måste vara minst 18 år vid beskattningsårets slut.
 • Du äger bostaden under den tid som arbetet utförs.
 • Du bor helt eller delvis i fastigheten där arbetet utförs.
 • Du bor och betalar skatt i Sverige eller bor utomlands och beskattas i Sverige.
 • Du betalar tillräckligt med skatt.
 • Huset är minst 5 år gammalt. Garage eller carport ger rätt till rot om tillbyggnaden byggs ihop med bostadshuset. ROT-avdrag gäller inte för nybyggnationer.
 • Sedan 2021 får du även skattereduktion för grön teknik, t ex om du installerar solceller.
 • Om du ska göra om i en bostadsrätt måste arbetet ske inuti bostaden. Yttre underhåll, t ex fönsterbyte och inglasning av balkong är inte giltigt för skattereduktion.
 • Företaget du anlitar måste ha F-skatt.

  Här kan du läsa mer om ROT 


Attefallshus

Information om vad som gäller för  BYGGNATION AV ATTEFALLSHUS

Bygglov

Behöver du ansöka om bygglov ? Information finns på BOVERKET